CONTGEN
Daca nu noi,atunci cine?
O SCURTA MONOGRAFIE

 

 

 

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2xxx 

ACTIV

-suma-

PASIV

-suma-

Cheltuieli de constituire

500

Capital social

35000

Alte imobile necorporale

1000

Rezerve

15000

Terenuri

5000

Fonduri(112)

8000

Cladiri

25000

Subventii pentru investintii

5500

Masini, utilaje,instalatii

10000

Diferente din reevaluare

3000

Mijloace de transport

30000

Rezultatul reportat (profit)

5500

Imob. corporale in curs de executie

5000

Privizioane reglementate

1500

Materii prime

3000

Provizioane pt. riscuri si cheltuieli

3000

Materiale consumabile

1000

Imprumuturi pe termen lung

10000

Obiecte de inventar

1500

Furnizori

5000

Marfuri

2500

Datorii salariale

15000

Produse finite

3000

C.A.S.

12500

Clienti

15000

Contr. pers. la asigurarile sociale

1500

Debitori diversi

1000

Fond somaj – intreprindere

2500

Titluri de plasament (503)

5000

Fond somaj – personal

500

Casa in lei

500

Impozit pe salarii

5000

Disponibil la banca

48000

Impozit pe profit

19000

Avansuri de trezorerie

500

T.V.A. de plata

7000

Acreditive

1500

Venituri constatate in avans

5500

Cheltuieli constatate in avans

1000

 

 

TOTAL ACTIV

160000

TOTAL PASIV

160000

 

 

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

 

1)   Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi

la valoarea nominala de 1000 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune.

 

          + A 456         ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ ® D

          + P 1011       ‘Capital subscris nevarsat’ ® C

          + P 1041       ‘Prime de emisiune sau de aport’ ® C

 

          456 = %        18750000

1011        15000000

1041             3750000

 

2)   Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul

acestora fiind format din:

a)     un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000000

b)     un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375000

 

 - A 456        ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ ® C

+ A 2123       ‘Masini utilaje instalatii’ ® D

+ A 5121       ‘Conturi la banci in lei‘ ® D

 

%

=456

9375000

2123

 

5000000

5121

 

4375000

         

Regularizarea conturilor de capital:

 

 - P 1011       ‘Capital subscris nevarsat’ ® D

+ P  1012      ‘Capital subscris varsat’ ® C

 

1011 = 1012            7500000

 

3)   Societatea majoreaza capitalul social cu 5000000 lei reprezentand incorporarea in

masa acestuia a urmatoarelor elemente:

a)     rezerve 2500000

b)     rezultatul raportat 1500000

c)     diferente din reevaluare 1000000

Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1000 lei.

 

          + P 1012       ‘Capital subscris varsat’ ® C

          -  P 106        ‘Rezerve” ® D

          -  P 107        ‘Rezultatul raportat’ ® D

          -  P 105        ‘Diferente din reevaluari’ ® D

 

         

%

= 1012

5000000

106

 

2500000

107

 

1500000

105

 

1000000

 

 

4)   Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000000

lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.

 

(a)  inregistrarea diminuarii

 

 - P  1012      ‘Capital subscris varsat’ ® D

+ P  456        ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ ® C

 

1012 = 456    3000000

 

(b)  plata contravalorii acesteia catre asociati

 

- A  5121       ‘Conturi la banci in lei’ ® C

- P   456       ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’ ® D

 

456 = 5121    3000000

 

5)   Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare

de 1150 lei/actiune.(val. nom. este de 1000 lei/actiune).

 

 - A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® C

+ A   502       ‘Actiuni proprii’ ® D

 

502 = 5121    1150 x 2000 = 2300000

 

6)   Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.

 

 - A   502      ‘Actiuni proprii’ ® C

 - P  1012      ‘Capital subscris varsat’ ® D

+ A  6728      ‘Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital’ ® D

Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !

 

 

%

= 502

2300000

1012

 

2000000

6728

 

300000

 

 

7)   Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente

exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

 

a)     cheltuieli de constituire 100000

b)     cladiri 500000

c)     masini, utilaje, instalatii 4000000

d)     mijloace de transport 1000000

 

 

 

+ A  6811      ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’ ® D

+ P  2801      ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘ ® C

+ P  2811      ‘Amortizare cladiri‘ ® C

+ P  2813      ‘Amortizare masini, utilaje, instalatii ‘ ® C

+ P  2815      ‘Amortizare mijloace de transport‘ ® C

 

6811 =

%

5600000

 

2801

100000

 

2811

500000

 

2813

4000000

 

2815

1000000

 

 

8)   Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:

 

a)     materii prime 5000000

b)     materiale consumabile 3000000

c)     marfuri 7500000

d)     obiecte de inventar 3000000               T.V.A. 22%

 

+ A   300       ‘Materii prime’ ® D

+ A   301       ‘Materiale consumabile’ ® D

+ A   371       ‘Marfuri’ ® D

+ A   321       ‘Obiecte de inventar’ ® D

+ A  4426      ‘TVA deductibil’ ® D

+ P   401       ‘Furnizori’ ® C

 

%

 = 401

22750000

300

 

5000000

301

 

3000000

371

 

7500000

321

 

3000000

4426

 

4070000

 

 

9)   Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.

 

+ A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® D

 - A   411      ‘Clienti’ ® C

 

5121 = 411    15000000

 

10)         Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.

 

+ A  345        ‘Produse finite’ ® D

+ P  711        ‘Venituri din productia stocata’ ® C

 

345 = 711        2500000

 

11)         Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22% costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.

 

(a)  vanzarea marfurilor

 

+ A   411       ‘Clienti’ ® D

+ P   707       ‘Venituri din vanzarea marfurilor’ ® C

+ P  4427      ‘TVA colectat’ ® C

 

411 =

%

10980000

 

707

9000000

 

4427

1980000

 

(a)  scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

 

 - A   371      ‘Marfuri’ ® C

+ A   607       ‘Cheltuieli privind marfuri’ ® D

 

607 = 371        6500000

 

1)   Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice  prin contul de disponibil bancar.

 

- A 5121        ‘Conturi la banci in lei’ ® C

- P 4311        ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ ®D

- P 4312        ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ ®D

- P 4371        ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ ®D

- P 4372        ‘Contributia personalului la fondul de somaj ’ ®D

- P  444        ‘Impozit pe salariu’ ®D

- P  441        ‘Impozit pe profit’ ®D

- P 4423        ‘TVA de plata’ ®D

 

%

=

5121

48000000

4311

 

 

12500000

4312

 

 

1500000

4371

 

 

2500000

4372

 

 

500000

444

 

 

5000000

441

 

 

19000000

4423

 

 

7000000

 

 

2)   Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.

 

 - A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® C

+ A  5311      ‘Casa’ ® D

 

5311 = 5121        15000000

 

3)   Se platesc salariile nete

 

 - A  5311      ‘Casa’ ® C

 - P   421      ‘Personal-remuneratii datorate’ ® D

 

421 = 5311        15000000

 

4)   Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.

 

+ A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® D

 - A   411      ‘Clienti’ ® C

 

5121 = 411        10980000

 

5)   Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

 

+ A  5311      ‘Casa’ ® D

 - A   461      ‘Debitori diversi’ ® C

 

5311 = 461        1000000

 

6)   Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000000 lei, TVA 22%, costul de productie aferent fiind de 24500000 lei.

 

 

 

(a)  vanzarea

 

+ A   411       ‘Clienti’ ® D

+ P   701       ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ ® C

+ P  4427      ‘TVA colectat’ ® C

 

411 =

%

36600000

 

701

30000000

 

4427

660000

 

(b)  scoaterea din evidenta

 

- A   345       ‘Produse finite’ ® C

- P   711       ‘Venituri din productia stocata’ ® D

 

711 = 345         24500000

 

(c)  incasarea creantei

 

+ A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® D

 - A   411      ‘Clienti’ ® C

 

5121 = 411       36600000

 

 

7)   Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500000 lei.

 

+ A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® D

+ P   766       ‘Venituri din dobanzi’ ® C

 

5121 = 766        2500000

 

8)   Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 2100000 lei.

 

+ A   602       ‘Cheltuieli privind obiectele de inventar’ ® D

+ P   322       ‘Uzura obiectelor de inventar’ ® C

 

602 = 322         2100000

 

9)   Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.

 

+ A 5121       ‘Conturi la banci in lei‘ ® D

 - A  456       ‘Decontari cu actionarii si asociatii’ ® C

 

5121 = 456       9375000

 

Regularizarea conturilor de capital:

 

 - P 1011       ‘Capital subscris nevarsat’ ® D

+ P  1012      ‘Capital subscris varsat’ ® C

 

1011 = 1012            7500000

 

10)         Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000000 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000000 lei, TVA 22%, DNF 5 ani.

 

+ P   404       ‘Furnizori de imobilizari’ ® C

+ A  2123      ‘Masini, utilaje, instalatii’ ® D

+ A  4426      ‘TVA deductibil’ ® D

 

%

= 404

20740000

2123

 

17000000

4426

 

3740000

 

 

11)         Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.

 

 - A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® C

+ P  6711      ‘Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune’ ® D

 

6711 = 5121        500000

 

12)         Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.

 

+ A  2125      ‘Mijloace de transport’ ® D

+ P   131       ‘Subventii pentru investitii’ ® C

 

131 = 2125        5000000

 

13)         Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din:       - rata anuala 1000000;

- dobanda anuala 250000.

Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.

 

 - A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® C

 - P   162      ‘Credite bancare pe termen lung si mediu’ ® D

+ A   666       ‘Datorii legate de participatii’ ® D

 

 

%

= 5121

1250000

162

 

1000000

666

 

250000

 

 

14)         La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:

-          cladiri cu 10000000;

-          utilaje cu 5000000;

-          mijloace de transport cu 3000000.

 

+ A  2121      ‘Cladiri’ ® D

+ A  2123      ‘Masini, utilaje, instalatii’ ® D

+ A  2125      ‘Mijloace de transport’ ® D

+ P   105       ‘Diferente din reevaluare’ ® C

 

%

= 105

18000000

2121

 

10000000

2123

 

5000000

2125

 

3000000

 

 

15)         Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000000 lei.

 

(a)  ridicarea banilor de la banca

 

 - A  5121      ‘Conturi la banci in lei’ ® C

+ A  5311      ‘Casa’ ® D

prin contul 581 ‘Viramente interne’

 

581      = 5121

 ®      5311 = 5121       10000000 

5311=   581

 

(b)  plata avansului

 

+ A  641        ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ ® C

- A  5311       ‘Casa’ ® C

- P   425       ‘Avansuri acordate personalului’ ® D

 

425 = 5311       10000000

 

16)         Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.

 

+ A  641        ‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’ ® D

+ P  421        ‘Personal-remuneratii datorate’ ® C

 

641 = 421         30000000

 

17)         Se inregistreaza CAS=25% si fond somaj=5% apartinand societatii.

 

+ P  4311      ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ ® C

+ A  6451      ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’ ® D

 

6451 = 4311            7500000 (25% * 30000000)

 

+ P  4371      ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ ® C

+ A  6452      ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’ ® D

 

6452 = 4371            1500000 (5% * 30000000)

 

 

18)         Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :

-          pensie suplimentara 3%

-          fond somaj 1%

-          impozit pe salarii 20%(calc)

-          salarii neridicate 1000000

-          retineri datorate tertilor 500000.

 

+ P  4312      ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ ® C

+ P  4372      ‘Contributia personalului la fondul de somaj’ ® C

+ P   444       ‘Impozit pe salarii’ ® C

+ P   426       ‘Drepturi de personal neridicate’ ® C

+ P   427       ‘Retineri din remuneratii datorate tertilor’ ® C

+ P   425       ‘Avansuri acordate personalului’ ® C

 - P   421      ‘Personal-remuneratii datorate’ ® D

 

421 =

%

18700000

 

4312

900000

 

4372

300000

 

444

6000000

 

426

1000000

 

427

500000

 

425

10000000

 

 

19)         Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000000 lei.

 

 

+ A   345       ‘Produse finite’ ® D

+ P   711       ‘Venituri din productia stocata’ ® C

 

345 = 711         50000000

 

20)         Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000000 lei , TVA=22% .

 

(a)  vanzarea produselor

 

+ P    701      ‘Venituri din vanzarea produselor finite’ ® C

+ A    411      ‘Clienti’ ® D

+ P  4427      ‘TVA colectat’ ® C

 

 

411 =

%

85400000

 

701

70000000

 

4427

15400000

 

(b)  descarcarea gestiunii

 

- A   345       ‘Produse finite’ ® C

- P   711       ‘Venituri din productia stocata’ ® D

 

711 = 345         50000000

 

21)         Se regularizeaza fondurile de TVA.

4427

23980000

1980000

 

6600000

 

15400000

RD 23980000

RC 23980000

TSD 23980000

TSC 23980000

 

 

 

4426

4070000

7810000

3740000

 

RD 7810000

RC 7810000

TSD 7810000

TSC 7810000

 

 

 

 

4427 =

%

     23980000

 

4426

       7810000

 

4423

     16170000           ® se plateste la buget

 

22)         Se inchid conturile de venituri.

 

%

= 121

112000000

701

 

100000000

711

 

500000

707

 

9000000

766

 

2500000

 

 

23)         Se inchid conturile de cheltuieli.

 

121 =

%

54250000

 

6451

7500000

 

6452

1500000

 

641

30000000

 

602

2100000

 

6711

500000

 

666

200000

 

607

6500000

 

6811

5600000

 

6728

300000

24)         Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.

 

112 milioane – 54,25 milioane = 57,75 milioane lei

 

25)         Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)

 

5% x 57,75 milioane = 2887500 lei

 

26)         Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)

 

57,75 milioane – 2887500 = 54862500

 

27)         Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)

 

38% x 54862500 = 20847750

 

+ P  441        ‘Impozit pe profit’ ® C

+ A  691        ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ ® D

 

691 = 441      20847750

 

 - concomitent se inchide 691

 

- A   691       ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’ ® C

- P   121       ‘Profit si pierderi’ ® D

 

121 = 691      20847750

 

28)         Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)

 

57,75 milioane – 2887500 – 20847750 = 34014750

 

29)         Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :

-          15% alte rezerve

-          10% alte fonduri

-          30% dividende cuvenite actionarilor

-          15% fond de participare a salariatilor la profit

-          30% din profit se reporteaza.

 

 - P   121      ‘Profit si pierderi’ ® D

+ P   106       ‘Rezerve’ ® C

+ P   118       ‘Alte fonduri’ ® C

+ P   457       ‘Dividende de plata’ ® C

+ P   112       ‘Fond de participare la profit’ ® C

+ P   107       ‘Rezultat raportat’ ® C

 

121 =

%

34014750

 

106

5102212,5

 

118

3401475

 

457

10204225

 

112

5102212,5

 

107

10204225

Link-uri
A.N.IMM
BNR
Camera de Comert
CECAR
Ceva noutati
Contributii CAS
Contributii Sanatate
Contributii Somaj
E bine de vazut...
Formulare
Forum Contabilitate
Forum Contabilitate
Forum Contabilitate
Forum Contabilitate
Forum Contabilitate
Forum Contabilitate
Imprima Factura Proforma
Info Europa
Juridice
Legislatie
Legislatie rezumat
Min.Justitiei
Monitoare Oficiale
Prog MF
Prog Somaj
Programe contabilitate
Programe de Contabilitate
Programul de lucru-"Stocas
Revista Oamenilor de Afaceri
Senat
Taverna Contabila
Un Prog.de Contab.gratuit
Utile
Vama

[MONOGRAFIE] [TOPGEN]

ContGen
Bucuresti - Bucuresti
Tel: 0722725208
E-mail: contgen@yahoo.ro